Niks. Nou ja. Een beetje.

(Na corona staan we er uiteraard iets anders in, maar dan praat je ook over een totaal andere aanpak bij de ontwikkeling van de vaccins van Pfizer en Moderna.)

De Pharma-Reuzen willen ons 't liefst plat spuiten. Alle kleine kinderen (vroeger was dat gewoon alleen bestemd voor een risicogroep: verslaafde spuitende moeders bijvoorbeeld) moeten in 2012 tegen Hepatitis B worden beschermd. Ook tegen het - in het Westen vrij ongevaarlijke - rotavirus* ( twee dagen diarree) zal straks gevaccineerd worden (GSK en Paul Offit van Merck (kinderarts en patenthouder van Rotateq) staan al te dringen op de stoep bij de EMEA), HPV (Cervarix) is er al voor meisjes (maar straks ook voor jongetjes?), Prevnar voor longontsteking, Hib voor meningitis, er is een enorme overload aan toevoegingen, onder andere aluminium (hersengif), kortom Amerikaanse toestanden waar kinderen als ze 2 jaar zijn al zo'n 35 prikken hebben gehad, soms een stuk of zes op een dag...

Elke griep wordt bijkans tot pandemie verklaard, kinderen zijn nu ook griep-risicogroep, waarbij vreemde stoffen als thiomersal (kwik), squaleen, polysorbaat 80 (shock), neomycine (gehoorschade!) worden toegediend. Waar gaat dat heen?

 

 

*Het vaccin tegen het vrij onschuldige rotavirus heeft een levensgevaarlijke bijwerking: intussusceptie ofwel invaginatie. Het eerste vaccin (Rotashield) van Wyeth Labs (nu Pfizer) werd van de markt gehaald vanwege die bijwerking. Maar Rotarix (GSK) en RotaTeq (Merck) zijn verre van onschuldig. In de VAERS-bestanden van 2009 (adverse reactions vaccines USA) vond ik zo al 72 gevallen van intussusception, waarbij het zo veiligverklaarde RotaTeq van de kinderarts Offit de ranglijst aanvoert...

Bij intussusceptie schuiven delen van de darmpjes van babies inelkaar, zo ongeveer als een telescoop. Dit kan tot een levensbedreigende afsterving van weefsel leiden.

Merck en GSK testten het vaccin in landen als Nicaragua en Mexico. Ook in die testen zien we dit bijverschijnsel terug. Of de mooie ronde cijfers (500 gevallen op 100.000 kinderen) door onafhankelijke instanties zijn gecheckt, is niet bekend.

Een bijkomend nadeel is dat de vaccins, met daarin verzwakt virus, oraal worden toegediend. Besmetting in de wachtkamer, of via familieleden (Ooo, geef Oma eens gauw een kusje...) kan zo dus ook plaatsvinden.

(RotaTeq is not a shot; the vaccine is given by mouth. Your child will receive 3 doses of the vaccine. The first dose is given when your child is 6 to 12 weeks of age, the second dose is given 4 to 10 weeks later, and the third dose is given 4 to 10 weeks after the second dose. The last (third) dose should be given to your child by 32 weeks of the age.)

 

...................................................................................................

 

Bij dtp-ipv-hib-hepB + pcv7 (prevnar) gaat het niet alleen om de antigenen, maar ook om toevoegingen als Aluminium hydroxide, Aluminium Phosphate, Bovine Protein, Lactalbumin Hydrolysate, Formaldehyde, Glutaraldhdyde, Monkey Kidney Tissue, Neomycin, 2-Phenoxyethanol (i.p.v. Thiomersal) Polymyxin B, Polysorbate 80, Gist protein, Ammonium sulfate, Soy peptone.

De vraag is of jonge kinderen, (vanaf 2 maanden) dit allemaal wel kunnen verstouwen. In relatie tot het Prevnar-vaccin werden ook meer gevallen van hogere koorts gerapporteerd.

 

 

 

 

 

 

Hyde Park London. 1980.

Dat is de tijd waar

Roel Coutinho (1946) van het RIVM

naar terugverlangt . Toen er nog geen Internet was.

De dwazen en zotten, die nu elke dag op 't web zijn vaccinatiecampagnes naar de maan helpen, (Cervarix bijvoorbeeld) zouden toen op een zeepkist zijn geklommen om de wereld luidkeels kond te doen van hun zieleroerselen.

En, gniffelt Coutinho in zichzelf, hun stem zou langzaam wegsterven, voorbijgangers zouden gegeneerd, wegkijkend of schouderophalend doorlopen. Dat waren nogeens tijden.

Maar zonder Internet waren we niet in Washinghton DC in het Hilton geweest waar Dr. Bettie Voordouw van het EMEA eerlijk bekende dat we helemaal niets wisten over het vaccineren van kinderen met griepvaccins. En helemaal niet over geadjuveerde vaccins. Hadden we ook nooit gehoord over squalene en polysorbaat 80. Waren we lekker met z'n allen dom gebleven. Dat willen we toch meneer Coutinho? Dom, dom, vooral dom moeten we blijven.

Maar de man op de foto krijgt eindelijk, na dertig jaar gelijk: The end is at hand.


* Lieten ouders het massaal afweten bij tweede prik?
* Ned. Tijdschr. Geneeskunde: hogere dosis
nauwelijks zinvol
* In USA
geen squalene in griepvaccin.Arthritis? Learning disabilities?
* Polysorbaat 80 (Tween): kans op anafylactische
shock, invloed op reproductie-apparaat.
* Thiomersal in vaccin(
kwik) eigenlijk verboden in Nederland; hersengif.
* Dr. Bettie Voordouw (EMEA): 'We weten helemaal
niets van de effecten op kinderen'

Next:

* Coutinho liet 2x keer prikken, terwijl in augustus 2009 al door klinisch onderzoek in de USA was vastgesteld dat 1x ruim voldoende was (voor volwassenen)

* Coutinho adviseerde als lid van de Gezondheidsraad dat zwangeren vanaf de vierde maand gevaccineerd mochten worden (Focretia met adjuvans!)

In de USA gaf Novartis (fabr. Focretia) in de bijsluiter aan dat er geen onderzoeksgegevens waren met betrekking tot H1N1 en zelfs niet voor het seizoensgriepvaccin. Alleen in overleg met een arts en in dringende gevallen mochten zwangeren gevaccineerd worden.H1N1 zonder adjuvans uiteraard.

* In de USA kregen zwangere vrouwen daarom een nasal spray met daarin een verzwakt virus. Veel veiliger omdat dan geen gevaarlijke stoffen via de placenta het kind kunnen bereiken.

* In de USA kregen zwangeren (en de neonaten) dus geen kwik binnen. Ook kon er geen gevaarlijke allergische reactie optreden met kippe-eiwit dat in elk vaccin zit.

 


De Grote Pandemrix-trial:

.........................................

Nederlandse kleuters

kind van de rekening?

 

Pandemrix. Het is géén toverdrank uit Asterix en Obelisk. Aan de basis stond géén wijze, oude druïde. Wel zien wij in de verte vaag in 't zonlicht een gouden snoeimes schitteren.


Pandemrix, een op kinderen nauwelijks getest geadjuveerd griepvaccin van GlaxoSmithKline (GSK), kon dankzij de welwillende medewerking van de Europeanen uitgeprobeerd worden op miljoenen kids van 6 maanden en ouder.


First and foremost, there is no reason to worry about squalene because it simply is not present in vaccines in the US. According to Patricia El-Hinnawy, a spokesperson for the US Food and Drug Administration: "There is no squalene in any FDA-approved vaccine in the US. There is no squalene in any kind of seasonal flu vaccine or in the H1N1 vaccine."


While the government has an
adjuvant on hand, at the moment there are no plans to use it. "Based on the current flu we're seeing, we have no intention of using it," says Gretchen Michael, a spokesperson at the U.S. Department of Health and Human Services.


De Amerikanen zijn huiverig voor squalene. Het is een niet door de FDA toegelaten stof. Ze hadden wel de adjuvants gekocht, maar hielden de toevoeging aan het vaccin achter de hand. Voor het geval de varkensgriep-pandemie écht uit zou breken. Die kwam niet. Netzomin als de vogelgriep-pandemie, slechts een paar maanden eerder.


Squalene is een -naar men zegt een supergezonde -stof uit haaienlever (de Samedawa of Allesgenezer wordt gebruikt tegen kwalen van constipatie tot kanker; in China vind je de voordelen van haaienleverolie in het oeroude boek Honzukomuko)- maar als je het injecteert, gebeuren er rare dingen.

Squalene zit in ons bloed, (zo'n 250 parts per million), maar als daar in verhouding opeens een heleboel bijkomt, slaat het immuunsysteem op hol. Moet dat dan? Ja dat moet, domoor.


Want een belangrijk argument - niet genoemd door de fabrikanten die Focretia en Pandemrix van squalene voorzien - heeft te maken met de gouden snoeimessen van GSK en Novartis: Als je meer winst wil maken, moet je flink in de kosten snijden. Je hebt immers met squalene veel minder inactief virusmateriaal nodig om een grotere immuunreactie te bewerkstelligen. Dat scheelt een factor 24. En als je iedereen mag vaccineren, dus ook de kinderen, gaat ook nog het aantal doses fors omhoog. Tel uit je winst! De strategie is dus duidelijk: meer prikken, jonger beginnen. En elk seizoen! Wow!


(De fabrikanten vertellen natuurlijk overal het verhaal dat je, in het geval van een pandemie, sneller over veel meer doses kunt beschikken).


Squalene, geinjecteerd in ratjes, in grotere hoeveelheden dan aanwezig in een vaccin, laat arthritis-achtige, auto-immuun klachten zien.
Daarnaast zit in Pandemrix thiomersal, een van kwik afgeleide ontsmetter en Polysorbaat 80, een verdachte stabilizer.

Al in 2005 waren voormalig minister Hoogervorst van VWS en álle Tweede Kamerleden op de hoogte van het feit dat Thiomersal in Nederland een ongewenste toevoeging is.
De volgende brief dd 20-12- 2005, verstuurd door minister Hoogervorst aan de Tweede Kamer - spreekt daarover duidelijke taal:


"Het is juist dat de vaccins die in Nederland gebruikt worden voor de jaarlijkse influenzacampagne sinds 2004 geen Thiomersal meer bevatten. De reden om Thiomersal uit vaccins te weren is niet geweest bijwerkingen te voorkomen, maar om het lichaam niet onnodig met kwik te belasten. Ook de in Nederland voor het Rijksvaccinatieprogramma gebruikte vaccin(s) bevatten geen Thiomersal.

Het verdwijnen van Thiomersal uit de influenzavaccins is min of meer stilzwijgend gebeurd. Wel is het in de bijsluiters bij de betreffende producten te lezen als ze Thiomersal bevatten. De vaccinatiecampagne voor dit jaar heeft inmiddels al plaatsgevonden zodat het actief informeren van huisartsen over de afwezigheid van Thiomersal mijns inziens niet zinvol meer is. Wel zal ik de betrokkenen verzoeken om dit punt in de campagne van volgend jaar mee te nemen."

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


H. Hoogervorst


(Nu zit het er dus wel weer in; in de USA en elders zijn diverse actiegroepen in de weer die thiomersal in verband brengen met autisme. Ze zouden ook eens naar aluminiumhydroxide, een ander hersen(alzheimer)gif, moeten kijken. Eveneens veelvuldig toegevoegd aan vaccins. Sommige mensen krijgen al vanaf hun 40ste jaar de jaarlijkse griepprik, dus als je 75 bent ...)

Ook bevat Pandemrix polysorbaat 80, ofwel Tween, waarvan vastgesteld is dat het een anafylactische reactie (shock die kan leiden tot de dood) teweeg kan brengen.


A study published in December, 2005 discovered that Tween80 can cause anaphylaxis, a sometimes fatal reaction characterized by a sharp drop in blood pressure, hives, and breathing difficulties. Researchers concluded that the severe reaction was not a typical allergic response characterized by the combination of IgE antibodies and the release of histamines; it was caused by a serious disruption that had occurred within the immune system.


Uit de Lareb-bijwerkingen-database:


Meldingen van bijwerkingen op Pandemrix


Bij het vaccineren van kinderen uit de leeftijdsgroep 6 maanden tot en met 4 jaar wordt het vaccin Pandemrix gebruikt. Tot op heden ontving Lareb 4489 meldingen op dit vaccin. Hieronder bevonden zich 69 meldingen die betrekking hebben op (kortdurende) observatie in een ziekenhuis of ziekenhuisopname.

Lareb ontving vier meldingen van een anafylactische reactie na vaccinatie met Pandemrix.

Alle patiënten zijn hersteld. Een patiënt werd ter observatie 24 uur in hetziekenhuis opgenomen.

In 77 gevallen zijn convulsies (waarvan 59 koortsstuipen) gemeld; in 38 gevallen gaf dit aanleiding tot observatie in het ziekenhuis, 27 maal betrof dit een koortsstuip. Voor zover bekend zijn alle kinderen hersteld.

En dan lees je in de Libelle van eind januari 2011 (cover "Moeten we ons zorgen maken over de Mexicaanse griep?) dat er in het vaccin helemaal geen schadelijke stoffen meer zitten. Vroeger wel dus?


De duizelingwekkende bijwerkingen-piek is afkomstig van Pandemrix, het nauwelijks geteste vaccin met de verdachte toevoegingen.


Lieten ouders het bij de tweede prik
massaal afweten?


EMEA waarschuwde voor heviger bijwerkingen bij de tweede prik dan was verwacht


 

De grafiek van Lareb laat duidelijk zien dat veel ouders hun kinderen niet nog een keer wilden blootstellen aan de tweede prik. Volgens EMEA zouden de bijwerkingen bij de tweede prik immers heviger zijn. We zien echter rond 21 december, als de voorgeschreven drie weken durende interval achter de rug is, beslist geen duizelingwekkende hoge piek zoals rond 23 november 2009 het geval was, toen duizenden kinderen naar Rai, Ahoy en talloze sporthallen togen om geprikt te worden.


De ouders met een gezonde dosis wantrouwen, hadden het waarschijnlijk bij het rechte eind.


Het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde meldt immers dat verhoging van de dosis nauwelijks effect sorteert.
Onlangs werd een Nederlands gerandomiseerd onderzoek
gepubliceerd naar het effect van dosisverhoging van
het antigeen van het influenzavaccin bij verpleeghuis-patiënten.
Het aantal patiënten dat moest worden
gevaccineerd met een 30-µg-dosis om 1 extra persoon
tegen influenza te beschermen bedroeg 15 in vergelijking
met de gangbare 15-µg-dosis. Ter vergelijking: dit zogenaamde
number needed to vaccinate was 4 voor de vaccinatie
met een 15-µg-dosis ten opzichte van geen vaccinatie.

NED TIJDSCHR GENEESKD. 2009;153:A902

 

Het Yolanthe & Wesley-offensief


In het draaiboek bij de Nieuwe Influenza worden ook tips gegeven om vooral de adolescenten te bereiken en om de antiprik-lobby (sic) te neutraliseren. Facebook, Hyves en Twitter dienen te worden ingezet, lage opkomstpercentages mogen niet uitvergroot worden in de media, onrust moet worden voorkomen.
De inzet van BN-ers als Yolanthe & Wesley Sneijders kan zelfs worden overwogen…


De 'organisatoren' van het prikfestijn zien kennelijk het liefst een golvende, deinende massa die zich in schokkende, bijkans peristaltische bewegingen, onder luid gezang, tromgeroffel en klaroengeschal een weg baant naar RAI-gebouw, Jaarbeurshallen en Ahoy , om oog in oog met hun idolen de bovenarm te ontbloten…

 

 

De realiteit is minder opwindend en geeft geen aanleiding tot een extatisch verlopende house, dance - of tranceparty.

Wij vliegen naar Washington om ons oor te luisteren te leggen bij de FDA. De vogelgriep waart rond in Azie en de FDA heeft diverse adviseurs, waaronder die van GSK, gevraagd hun visie te geven op het mogelijk naderend onheil, de vogelgrieppandemie. Ook aanwezig is Dr. Bettie Voordouw, de Nederlandse afgevaardigde.

 


Het is 19 february, 2009, de tweede dag van de Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting.

 

 

Hilton Washington DC- Bettie Voordouw:

"What I would like to talk about is, first of all, very shortly, to say something about the European regulatory environment and then say something about seasonal influenza vaccines and how we apply those requirements for pre-pandemic influenza vaccines. I would like to stress in both cases what that might mean for pediatric populations (kinderen) and what it doesn't mean for pediatric populations. Finally, I would like to say what we really don't know.
The pictures on the right have nothing to do with the presentation, but give you some flavor of the Netherlands, where I come from. (Bettie laat een paar dia's zien van molens, tulpen en klompen.)

But in the EU, contrary to other regions of the world, we request a seasonal immunogenicity trial for every vaccine that's licensed. That means that every manufacturer has to do a clinical study, an immunogenicity study, in 50 healthy adults and 50 healthy adult elderly, to support the new formulation.
It's important to note that there are no validated criteria for children. These studies are also done only in healthy individuals over 18. We have no validated criteria for children at all.


Very important, there is no license for adjuvants in influenza vaccines in children.

...............................................................................................

 

Hypothyroidisme en vasculitis (Wegener) mogelijke bijwerkingen vaccineren

 

Als je gaat googlen op 'vaccin en inenten' kom je gegarandeerd terecht op de site van 'De vrolijke viervoeter'. Inderdaad onze vrolijke viervoeter lijkt veel op 't baasje. Afgezien van 'staartjagen en flankbijten' vertonen wij dezelfde reacties na vaccinatie. Alleen: we praten er kennelijk makkelijker over als het over honden gaat.

Dan zegt de gerenommeerde dierenarts Jean Dodds gewoon rechttoe-rechtaan dat vaccineren de oorzaak kan zijn van hypothyroidisme, het slecht functioneren van de schildklier. Maar ook vasculitis, onstekingen van de bloedvatwanden, behoren tot de bijwerkingen.

Hieronder een rijtje bijwerkingen bij honden en daarna een aantal, zoals we die vonden bij mensen in een insert van Novartis:

Aandoeningen en auto-immuunziekten die veelvuldig ontstaan als gevolg van vaccineren bij

honden:


· Hashimoto's thyroïditis (chronische schildklierontsteking die vooral bij teven voorkomt)
· Ziekte van Addison (bijnierschorsaandoening)
· Reumatoïde artritis
· Lupus erythematosus ofwel SLE ('wegvretende' ziekte van de huid en/of ingewanden)
· Idiopathische Trombocytopenie Purpura (verlaagd aantal bloedplaatjes)
· Haemolytische anemie (afbraak van rode bloedlichaampjes)
· Chronische Actieve Hepatitis
· Diabetes mellitus
· Hypogonadisme (onvoldoende functie van de geslachtsklieren en gestoorde seksualiteit)
· Myasthenia Gravis (ernstige spierzwakte met op verlamming lijkende verschijnselen)
· Pemphigus (auto-immune huidziekte die gepaard gaat met grote blazen)
· Alopecia (haaruitval)
· Glomerulonefritis (ziekte van Bright, ontstoken glomeruli in de nierschors)
· Hypoparathyroïdisme (ziekte van Gull, onvoldoende productie van het schildklierhormoon)
· Diverse neurologische aandoeningen
· Uveïtis (ontsteking iris) en andere immunologische oogziekten

Novartis/mensen

* Local injection site reactions (including pain, pain limiting limb movement, redness, swelling, warmth, ecchymosis, induration), hot flashes/flushes; chills; fever; malaise; shivering; fatigue; asthenia; facial edema.
* Immune system disorders: Hypersensitivity reactions (including throat and/or mouth edema). In rare cases, hypersensitivity reactions have lead to anaphylactic shock and death.
*Cardiovascular disorders:
Vasculitis (in rare cases with transient renal (nieren) involvement), syncope shortly after vaccination.
*Digestive disorders: Diarrhea; nausea; vomiting; abdominal pain.
*Blood and lymphatic disorders: Local lymphadenopathy; transient thrombocytopenia.
*Metabolic and nutritional disorders: Loss of appetite.
*Musculoskeletal: Arthralgia; myalgia; myasthenia.
*Nervous system disorders: Headache; dizziness; neuralgia; paraesthesia; confusion; febrile convulsions; Guillain-Barré Syndrome; myelitis (including encephalomyelitis and transverse myelitis); neuropathy (including neuritis); paralysis (including Bell's Palsy).
*Respiratory disorders: Dyspnea; chest pain; cough; pharyngitis; rhinitis.
*Skin and appendages: Stevens-Johnson syndrome; sweating; pruritus; urticaria; rash (including non-specific, maculopapular, and vesiculobulbous).

Merkwaardig is dat Novartis hypothyroidisme niet noemt. Daar kan een verklaring voor zijn. Hypothyroidisme kan een auto-immuunreactie als oorzaak hebben. En het optreden van deze kwaal zal niet direct na vaccinatie plaatshebben.

Er kan ook een andere reden zijn. Hypothyroidisme kan rechtstreeks in verband worden gebracht met het kippe-eiwit (ovalbumine) dat zich altijd in vaccins bevindt (als het om virussen gaat, tenminste). Influenza-virussen werden de laatste vijftig jaar in eieren gekweekt, en pas sinds kort bestaat er een mogelijkheid de virussen in cel-culturen te vermenigvuldigen.

Het gevaar van de voortschrijdende wetenschap is dat oud onderzoek in 't vergeetboek raakt. Jonge wetenschappers lijken alleen in de weer te zijn met processen op DNA-niveau, voor een normaal mens volstrekt onbegrijpelijke materie. Zie hieronder:

A Complex Deoxyribonucleic Acid Response Element in the Rat Ca2/Calmodulin-Dependent Protein Kinase IV Gene 5-Flanking Region Mediates Thyroid Hormone Induction and Chicken Ovalbumin Upstream Promoter Transcription Factor 1 Repression
YAN-YUN LIU AND GREGORY A. BRENT
Molecular Endocrinology Laboratory, Veterans Affairs Greater Los Angeles Healthcare.

Nee dan een onderzoek uit 1963. Daar worden er geen doekjes om gewonden: kippe-eiwit kan thyroiditis veroorzaken! In Guinese biggetjes weliswaar, maar toch.

 

 

Het kan best zijn dat je de grote lijnen uit het oog verliest, als je steeds maar op moleculair niveau aan 't werk bent. Dan weet je ook niet meer van 't bestaan van de arts Zeek (1948).

Hypersensitiviteitsvasculitis
De arts Zeek beschreef deze vorm van vasculitis voor het eerst bij patiënten, die met een paardeneiwit behandeld waren. Daartegen kwam hun afweersysteem in het geweer en dat startte de vasculitis. Maar ook typische allergische reacties, bijvoorbeeld op medicamenten zoals antibiotica, zijn mogelijke oorzaken. Andere bekende oorzaken zijn infecties door bacteriën en virussen.Paarden-eiwit, kippe-eiwit, vasculitis, hypothyroidisme.

Autisme? ADHD? Dyslexie? PDD NOS?

Ja. Wie dieper zoekt, ziet de hypothese bevestigd:

Als vaccins zorgen voor hypothyroidisme bij zwangeren of aanstaande moeders, dan kan dit tot gevolg hebben dat een embryo minder schildklierhormoon krijgt, waardoor de aanmaak en groei van de hersenen gevaar loopt.

Effects of TH (schildklierhormoon) Deficiency (tekort) on Brain Function

(University of Minnesota)


In the Developing Neonatal Brain (embryo)


– Permanent deficits in intellectual development-a disorder of the
high association areas
of the neocortex
– Abnormal gait (gang) and stance (houding) associated with lesions in the basal ganglia and cerebellum
– Animal models of congenital hypothyroidism demonstrate
impairment in learning, decreased
adaptive behavior, and disruptions in working and reference memory


In the Adult Brain


– Clinical depression
– Neuropsychiatric effects - decreased attentiveness, memory impairment,
psychomotor slowing
– Hearing loss

 

 

In de figuur hierboven zien we dat bij een tekort aan schildklierhormoon de celwanden van de hersenen minder goed uitgroeien.

Als we bovenstaande onderzoeken, lijst van bijwerkingen en verbanden serieus nemen, en waarom zouden we dat bij honden en ratten wel, en bij mensen niet doen?, dan zou in elk geval intramusculair vaccineren van zwangeren of zij die het willen worden, moeten worden afgeraden. En zeker niet 2 x, en zeker niet met adjuvans, waar geen enkel onderzoek tegenover staat.