De deconstructie van de Zuidas.........................................................................................................................................Sybrand 2013

 

lens: AristoComponar. Downsampled from 300 ppi, 20 x 30 inch.

 

Uit het juryrapport:

"Jacqueline Hassink wist met taaie vasthoudendheid en ijzeren volharding, met een feilloos oog voor verhoudingen de macht, kracht en zwaktes van de Europese vergadertafels bloot te leggen om deze vervolgens in een meerlaagse exercitie - met bijna aan meedogenloosheid grenzende eerlijkheid- messcherp te deconstrueren.

Deze moedige eenvrouwskruistocht verdient voorwaar een ereplek op het podium."

 

 

 

Keep the flag flying for Britain

When I was looking for 'flag' in Longmans' I stumbled on 'Keep the flag flying'. Nice. When -in a lost moment- I read the reviews on the last pages of an George Orwell's Animal Farm - a Penguin-edition, I stumbled on 'Keep the Aspidistra flying'. Wow. This must be a sign from above. But what the heck is an aspidistra? Wikipedia gives the answer and an extract of the book. Striking detail: in the Victorian era the aspidistra was very popular. So what is the connection between the Union Jack, KateGate and an aspidistra?

Anthony Burgess in 'Private Pictures': 'Our photographers are tough and want to teach sharp lessons. (...) We want certain people to be famous and rich, with or without talent, so that we can be the better satisfied with our own indigent obscurity. No rise without a fall, and the gods demand punishments not from the mediocre but from the ambitious. One of the punishments is a book like this, with its brilliant craft of exposure.(..) The extraordinary are revealed as terribly ordinary, and there is no diviner punishment than that.'

 

Is de bliksem dr Dijkhuis soms in de bol geslagen?

...De vader van de bolbliksem wil met twee emissies 42.5 miljoen euro uit de markt halen...

 

 

 

De, aan Stanford University in de Verenigde Staten gepromoveerde, astrofysicus Dr. Ir. G.C. Dijkhuis is een voormalige Zeeuwse natuurkundeleraar die zich liet inspireren door bliksem. Met name de bolbliksem was een onverklaarbaar verschijnsel. Dijkhuis was er van overtuigd dat in bolbliksems, die normaal gesproken alleen bij onweer ontstaan en doorgaans binnen enkele seconden uitdoven, kernfusie plaatsvindt. Dijkhuis wilde schone energie opwekken uit kunstmatig gecreëerde bolbliksems. Dijkhuis had het idee bolbliksem te temmen en in een fusiereactor op te sluiten om zodoende een energiebron te creëren die het energieprobleem van de wereld in één klap zou oplossen."In 1992 staat de eerste kernfusiereactor klaar", voorspelde Dijkhuis in 1985.

Om dit te realiseren begon Dijkhuis met experimenten in een loods aan de Waalhaven in Rotterdam. Hiervoor had Dijkhuis veel geld nodig. In 1983 werd door Dijkhuis en twee compagnons het bedrijf Convectron opgericht.
Het bedrijf Convectron haalde via de aandelenemissie in 1983 ongeveer 5 miljoen gulden binnen. In 1983 was Convectron nog gevestigd te Slikkeveer (gemeente Ridderkerk). Er zijn aandelen uitgegeven van f 1,00 en f 10,00. Convectron beloofde niets, maar als het Dijkhuis zou lukken dan zouden de aandeelhouders van het eerste uur kapitalen verdienen. Enig bewijs voor de theorie van Dijkhuis bleef uit en na twee jaar was het geld op. In 1985 brengt Convectron, inmiddels statutair gevestigd te Rotterdam, een tweede aandelenemissie uit. Er zijn aandelen uitgegeven van f 0,10. Toen de belastingdienst in 1987 weigerde de betaalde BTW terug te geven viel het doek voor Dijkhuis en sindsdien leidt Convectron een papieren bestaan.

De bolbliksem is een natuurverschijnsel dat soms bij zwaar onweer voorkomt. Een bol van vuur, in grootte variërend van enkele centimeters tot de omvang van een voetbal. De kleur is oranje-geel tot blauw en de normale levensduur bedraagt enige seconden. Kenmerkend is dat de bol een constante lichtsterkte heeft. Bolbliksems ontstaan ook nogal eens in vliegtuigen bij blikseminslag en in de machinekamer van een onderzeeboot. Die heeft voor de vaart onder water, op elektromotoren, een zeer krachtige accubatterij aan boord. Bij kortsluiting kunnen daarin zodanig grote stromen optreden dat bij afschakeling een vuurbal kan ontstaan.

 

Zonnige toekomst voor bolbliksem

Dijkhuis inmiddels met pensioen, heeft nu van de AFM toestemming om in acht landen andermaal certificaten van aandelen uit te geven. De nominale waarde bedraagt 0,10 eurocent, maar de investeerder betaalt 100 euro. In eerste instantie wil Dijkhuis 2,5 miljoen euro ophalen. Als dat lukt, kan er dankzij een met dit geld betaalde publiciteitscampagne veel meer geld binnengeharkt worden, zo verwacht hij. De tweede emissie zou dan 400.000 aandelen moeten omvatten.


De investeerders van het eerste uur, die er als de bliksem bij waren om hun zuurverdiende spaarcentjes in het met paginagrote advertenties aangekondigde project te stoppen, zouden - als alles dit keer wél meezit - ook schadeloos gesteld worden.

Vast staat in elk geval volgens Dijkhuis - de man die met tomeloze energie al die jaren door is blijven werken aan zijn droom - dat het wiskundig model nu goed beschreven en robuust is.

 

 

De vader van de bolbliksem in zijn jonge jaren. Alom werd hij omschreven als ' visionaire bolleboos' met om zich heen 'een aura van onverzettelijkheid' . Toch had hij last van wetenschappelijke tegenwind.

'Inmiddels was ook er kritiek op zijn theorie losgekomen. Met name de directeur van het instituut voor plasmafysica in Rijnhuizen, dr C. M. Braams, vond nogal wat gaten in het betoog van Dijkhuis, en toen Dijkhuis zijn Convectron oprichtte, vond Braams het te gortig worden. Hij schreef een brochure, Het kronkelige pad van een bolbliksem, waarin hij al zijn bezwaren op een rij zette. Die bezwaren logen er niet om -- al zijn ze voor niet-natuurkundigen niet te volgen -- en de conclusie laat aan duidelijkheid niets te wensen over: ''het idee dat kernfusie optreedt in bolbliksems heeft geen experimentele of theoretische basis. De modellen van Dijkhuis zijn intern en met grote stukken goed bekende fysica strijdig.'' Met andere woorden, het wordt nooit wat, en stop geen geld in Convectron.
Misschien dat daardoor een nieuwe aandelenemissie van Convectron een paar jaar geleden jammerlijk mislukte -- in ieder geval kon de NV zelf evenmin een positief resultaat melden, want telkens als het bijna goed ging, was het geld op om het doorslaggevende experiment te doen.' (Varagids 1994)

 

Een risico is wel, dat geeft Dijkhuis in het prospectus ruiterlijk toe, dat hij als auctor intellectualis, een high risk factor van belang is. Valt hij weg, dan valt in één donderende klap, voorafgegaan door een helle lichtflits de bodem onder het project weg.

De kans dat Nederland als eerste natie de boosaardige bolbliksem gaat temmen, is dan vrijwel voorgoed verkeken.

De bolbliksem is niet van vandaag of gisteren. Lees deze beschrijving:

'Een boerin was op 29 augustus 1791 in een weide niet ver van Pavia als uit een onweder een vuurbol van twee vuisten groot over de grond huppelt, op haar blote voeten springt, haar rokken helemaal omhoogblaast, een doorkijkgat in haar onderlijfje maakt, waarna de vuurbal langs haar lichaam omhoogkruipt en tussen haar borsten met veel gereutel de lucht in verdwijnt...'

Of zij daarna ook zwanger was, vertelt het verhaal niet...

 

(Bij een eerder experiment bij de Kema in het Hoogspanningslab viel ook al een gewonde, daarom is het misschien voor iedereen beter- teneinde onze investeringen veilig te stellen- als Dr Dijkhuis niet in de buurt van zijn eigen bolbliksem komt en op grote afstand, gewapend met verrekijker en camera, het fantastisch fenomeen gadeslaat...)

Wel een beetje jammer: er worden dit keer geen gedrukte exemplaren van de aandelen uitgegeven. We moeten ons vastklampen aan de bevestiging per e-mail dat de betaling is ontvangen, maar zo erg is dat niet, vroeg of laat gaat alles en iedereen toch naar de bliksem, virtueel of niet....

Onze kinderen zullen echter nooit, terugkijkend op hun jonge jaren, de beelden kunnen terughalen van een vader die elke zondagmiddag behoedzaam een schoenendoos tevoorschijn haalde, om vervolgens - ietwat wazig in de verte turend - op plechtige toon de volgende woorden uit te spreken:

'Jongen, dit is de toekomst. Met wat hierin zit, gaan we kapitalen verdienen.'

 

grollen, grappen en grimlachjes

To wax

or not to wax?

that's the question.

 

 

Militante feministes hebben weer iets om voor te vechten: Schaam- en okselhaar mag weer ongebreideld groeien, moet zelfs. Ze zijn de stoppelbaard van onderen zat, 'de jeukende doos' die hen door de Brazilian gay-scene en de porno-industrie is opgedrongen. Ook de combinatie oksels scheren en foute deo's, baart hun zorgen. Maar mannen moeten eveneens goed opletten. Voor je het weet word je -zoals in New York- kennelijk al de normaalste zaak van de wereld is- door je vriendin naar de wax-shop gestuurd, voor een BSC-tje, het waxen van Back, Sack & Crack.

Dat kan een wraakoefening zijn geweest, want het mannetje in kwestie had nogal laatdunkend 'you should take care of your bush' tegen haar gezegd.Hij had er nog nooit over nagedacht zijn eigen heg eens te scheren.

De wax-hype genereert ook tal van nieuwe producten: for only $8, you can treat a razor-burned scrotum with luxurious “Calm Balm Soothing Skin Salve,” by ballsBALM.

Misschien iets voor Geert? Na het bleekbadje, de neusharen trimmen en het oren wassen een BSC-tje? Is-ie ook weer voor een week of vier van onderen fris.

(N.B. De bovenste foto is - geloof het of niet - gewoon een rooie paprika; daar kan Heleen van Royen (met haar GlasSex-bestseller Verboden Vruchten) zo maar een heel boek bijfantaseren...)

[beeldbewerking SybrandDigital]

 

Het perpetuum-mobile: niet te patenteren... maar ook aan cold-fusion willen de patent-offices hun vingers niet branden...

 

 

Zijn al die uitvinders nou geschift of niet?

 

Deuterium in het Palladium-rooster. Nucleaire reactie?

 

Rob Duncan, hoofd research van de Universiteit van Missouri, was ook sceptisch, toen 60 Minutes hem vroeg onderzoek te doen naar 'koude kernfusie'. Hij dacht dat de wetenschap de charlatans die daar 20 jaar geleden mee kwamen, allang ontmaskerd had. Toch ging hij op pad. Naar Energetics Technologies in Israel (nu als start-up verhuisd naar de USA) en hij kwam onder de indruk terug. Er komt meer hitte uit dan er toegevoerd wordt en het schijnt dat dit geen chemische reactie kan zijn. Wat het wel is weet niemand. Duncan vindt nu echter dat de wetenschap zich daar op moet concentreren.

Het merkwaardige is dat Duncan of McGrube, een andere Amerikaanse wetenschapper die al heel lang met dit soort reacties bezig is, geen melding maken van het verschijnsel Andre Rossi, de Italiaan die overal demonstraties geeft met zijn E-cat, een apparaat dat werkt met nikkel en waterstof en waar ook meer warmte uit schijnt te komen dan er in gestopt wordt. Kennelijk willen ze hun vingers er niet aan branden. Niet zo verwonderlijk, als je alle verwikkelingen rond de E-cat hebt gevolgd. Eerst was er een deal met een Griekse firma (Defkalion), maar in augustus 2011 was er opeens geen contract meer. Toch zeggen de Grieken dat ze doorgaan en dat ze al werkende apparaten hebben. Ze zijn op zoek naar investeerders en willen naar de beurs om zo'n 800 miljoen euro op te halen...

Rossi met de gepensioneerde Italiaanse professor Focardi die een levenlang met nikkel/waterstof in de weer was.. De professor is erg blij dat er nu een apparaat is dat zijn theorieen schijnt te bevestigen...

Dan hebben we ook nog de geniale Belg Guillaume Defosse die nu 'een kastje' heeft uitgevonden waarmee je 40 procent energie bespaart: Blue Energy. De mysterieuze Blue Box van de Belg viel al in handen van de Nederlandse zakenman Ad van den Elshout (de gelijknamige Holding in Drunen telde tientallen divisies en handelsnamen) maar er is nu ook ruzie tussen Guillaume en Ad. Guillaume beschuldigt Ad ervan het kastje opengemaakt te hebben. Oei.

Guillaume deed eerder van zich spreken met de geruchtmakende compressietechniek DGS: 103 minuten video die je in 10 minuten kunt verzenden: leuk voor op je Nokia. Hoewel?

Dat doet weer denken aan de Broncode-affaire waar Roel Pieper flink wat geld mee verspeelde. Ook hier was sprake van imponerende demonstraties, een geheimzinnig kastje (dat met speciale lak op de schroeven door de licht paranoide uitvinder was beveiligd) en ongelooflijke compressie-technieken.

Sloot en Pieper in het Okura, bij het tekenen van 'het miljardencontract'. Sloot overleed een dag voordat hij de mysterieuze broncode bij de notaris zou deponeren. Die broncode is er waarschijnlijk nooit geweest. Mogelijk bevatte het kastje van Sloot een heleboel RAM- en /of Flash-geheugen, waar Sloot via de toen al gangbare MPEG1-codering de video's op gezet had. Een complete video terugrekenen naar 1 codegetal en laten verwijzen naar een 'universeel' codeboek waar bijvoorbeeld alle kleuren in zitten, is waarschijnlijk de gedroomde perpetuum mobile van de compressie-techniek. In elk geval wilde het NatLab van Philips er niet aan.

(beeldbewerking SybrandDigital; touwtjesportret uit de serie Masterpieces van momantai-design.com)

De droom van Jan Sloot was om beeldinformatie terug te brengen tot een lange code, waardoor maar liefst 16 video's op een chipcard konden worden weggecodeerd. De codes op de chipcard zouden dan verwijzen naar een aantal databases (kleuren, vectoren, geluid etc). In de praktijk betekent dit echter dat je in de database niet alleen de miljoenen kleuren in al zijn lichtsterktes uit de kleurdoos van Vermeer moet opslaan (dat is nog te doen), maar dat je ook de feilloze hand van de Meester moet besturen. Dat vraagt om een welhaast goddelijk programmeervermogen plus databases van een enorme omvang. Net zo ingewikkeld als DNA in combinatie met een paar miljard hersencellen. Dat dit in de harde werkelijkheid een mooie droom blijft, kan een kind begrijpen. (Waarschijnlijk is het stukken eenvoudiger een chimpansee net zo knap te leren schilderen als Vermeer). Toch gaf de ABN Amro 2,5 miljoen gulden aan Pieper (summa cum laude 1980 TU Delft en kroonprins onder Philips-baas Boonstra) en zijn Fifth Force om Sloot te bewegen 'de broncode' en zijn 'kastje' af te staan...In de kluis van Sloot lag echter alleen een boek van Ludlum...

 

Had Jan Sloot zich vereenzelvigd met Marty Zellerbach, the shy computer-wizard met Asperger Syndrome uit The Paris Option van Robert Ludlum? Was het boek in de kluis een duidelijke hint richting Pieper dat de droom die Sloot najoeg, op pure fictie berustte? Was Sloot echt gaan geloven in zijn DNA-computer? Of moest dit boek het mysterie compleet maken? Van de eenvoudige tv-reparateur die een eigen computertaal zou hebben bedacht en die zijn geheim meenam in het graf.

In elk geval kwam er na een lange doorwaakte nacht met veel vieux en wilde Havanna's, enorm veel stress, lichamelijke inspanning en misschien wel een overdosis harttabletten voorgoed een einde aan een levenlang gekoesterde droom: het geheim van de supercompressie te ontrafelen.

 

Het kastje van Sloot dat in het bezit is van Pieper. Omdat de Flash-chips het hadden begeven, zit hier wel een harde schijf in.

Waarschijnlijk borduurde Sloot verder op de DVI-technologie met Intel-chips uit begin negentiger jaren. In de DVI-folder waarin het complete developers-pakket werd aangeboden (inclusief soft- and hardware ) zien we een scherm met een afbeelding van een reparatiedatabase.... en daar had Sloot met 'zijn' Repabase ook al mee geprobeerd te scoren...

Het Intel/DVI-pakket werd later verkocht aan Microsoft die het als Indeo in Windows inbouwde.

 

 

Ad van den Elshout was ook betrokken bij de Keshe Foundation (1 van zijn vele 'divisies' heette zelfs zo), maar ook hier heeft hij het verbruid. Keshe, een in Belgie wonende Iranees, zou eveneens een nieuwe, revolutionaire methode van energie-opwekking hebben ontwikkeld, maar voorlopig is het even stil. Zijn 'kastjes' zouden te koop zijn voor 5000 euro.

Onze nucleaire professor verricht ook wonderbaarlijke genezingen zo lezen wij op Het Net:

> Ik ben bij dhr. Keshe in Belgie geweest voor een intake gesprek. Ik twijfel of ik mij door hem zal laten behandelen voor fibromyalgie. De behandeling kost 200 euro en de bloedtest (120 euro) moet ik zelf betalen. In totaal 320 euro.
> Heeft iemand ervaringen opgedaan bij dhr. Keshe?
> Graag advies of reacties!
> Met dank en groetjes,
>xxxxxxxxxx

Waarde mevr xxxxxxxx
Ik heb gezocht naar Keshe en vind enkel een fantast die wonderbaarlijke genezingen en toestellen en zelfs reizen naar de maan verkoopt. Die man is ingenieur en doet dus ook aan onwettige uitoefening van de geneeskunde, wat strafbaar is.
http://pesn.com/2011/01/25/9501751_Upda ... nitiative/
Als het dezelfde persoon is als die waar u geweest bent, zou ik u aanraden er geen cent aan te besteden.
met vriendelijke groeten.Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
willem_betz
Beheerder

Re: Keshe
door gloria » 04 Nov 2011, 12:22

Hallo mensen,
Intussen heb ik vernomen dat dhr. Keshe voor de behandeling van COPD patienten 7000 euro vraagt en voor Fibromyalgie 3000 euro. Het bedrag van 200 euro schijnt niet te kloppen.
Graag reacties en een oproep: wie heeft behandelingen ondergaan bij dhr. Keshe en wil zijn/haar ervaringen vertellen?.
W. Widdershovengloria

Re: Keshe
door Renate » 04 Nov 2011, 12:33

willem_betz schreef:
http://pesn.com/2011/01/25/9501751_Upda ... nitiative/

Als ik het allemaal zo lees, zou de man een flinke hoeveelheid Nobelprijzen moeten hebben. Renate


--------------------------------------------------------------------------------

Re: Keshe
door Martin Bier » 04 Nov 2011, 19:36

De zeer uitgebreide PESN (Pure Energy Systems Network) website wordt gerund door Sterling Allan. Sterling Allan heeft een Bachelor Degree in microbiologie van Brigham Young University (de universiteit van de Mormonenkerk).

Wanneer een vage "uitvinder" met een motor op de proppen komt die op water loopt of energie uit een vacuum betrekt, dan staat Steling steevast op z'n website te juichen. Als die uitvinding niet blijkt werken, dan verzint Sterling groteske samenzweringen die uitvinding & uitvinder ondermijnd zouden hebben. Sterling is ook zeer actief aan de extreem-rechtse kant van het politieke spectrum - "the loony right" noemen we dat in de VS. Neem eens een kijkje op

http://peswiki.com/index.php/Congress:M ... g_D._Allan

en klik dan verder. Je kunt dan o.a. te weten komen dat de aardbeving van 23 augustus 2011 een kernproef van het leger was en dat die vliegtuigen op 11 september 2001 radiografisch werden bestuurd door de overheid.

Als PESN het werk van die Keshe ophemelt, dan kan ik dat niet anders zien dan als "beunhazen voor beunhazen."Martin Bier

--------------------------------------------------------------------------------

Re: Keshe
door Heeck » 05 Nov 2011, 21:02

Moet dezelfde zijn als deze:
http://www.hotfrog.be/Companies/Keshefo ... health-749

met allerlei avonden die worden georganiseerd:
Keshe 5 nov 2011.
http://www.belfort-group.eu/event/79 schreef:
Er zijn al vele patiënten geholpen m.b.t. kanker, ALS, fybroallergie, coma, en vele andere ernstige, chronische of fatale ziekten.

Op de lezing gaat kernfysicus Professor Mehran Keshe verder in op de principes en zoekt mensen met deze aandoeningen om zijn technologie verder te kunnen verfijnen.

Parallellen in deze zaken? Genoeg. Je schroeft een kastje in elkaar, vraagt patent aan op je vinding en je claimt dat je de mensheid gaat redden. Ofwel met bijna eeuwigdurende energie, of met bijvoorbeeld het comprimeren van een woestijn tot een zandkorrel. Voor je het weet ziet het rond je huis zwart van lieden die er wel brood in zien.

Een andere parallel: het duurt nooit lang of er ontstaan geweldige ruzies tussen de contractanten. De conflicten vreten zoveel energie, dat er van het uitbaten van 'de vinding' niet veel terechtkomt. Opeens is het stil. De kastjes zijn onvindbaar. De 'broncode' spoorloos. De patenten verdwenen. Evenals de vele miljoenen van de Venture Capitalists die met hun door dollartekens vertroebelde blik er gewoon domweg intuinden...

 

Valse Cy Twombly duikt op in Zwolle

Bij het Zwolsch Venduehuys werd onlangs dit werk aangeboden. De veilingmeester rook direct onraad: 'Dit kon geen echte Cy Twombly zijn.'

Gelukkig beschikte het venduehuis over een oude uitgave van Sotheby's, waarin een werk werd aangeboden dat een treffende gelijkenis vertoont met het ter veiling aangeboden stuk. 'De veilingmeester: "Je ziet dan in één oogopslag dat je met een vervalsing te maken hebt. Het leek wel werk van een kleuter. Je mistte toch die spanning in de lijnvoering, het subtiele kleurgebruik en de diepdoorvoelde emotie van de artiest zelf. Alleen de maten klopten, dat wel.'

'Kwaliteit Kut dus, met een hele grote vette K. We hebben dan ook direct de politie ingeschakeld.'

 

Dit is onmiskenbaar het echte (Untitled) Werk van Cy Twombly.

 

 

Toevallig maakte ook cartoonist Robert Crumb zich recent vrolijk over het werk van Twombly. Bij de persconferentie ter gelegenheid van zijn expositie in Parijs (uncensored — until August at Paris’ Museum of Modern Art, hosting the largest-ever retrospective of his work) vertelde hij zeer verbaasd te zijn geweest dat een originele tekening van hem onlangs 100.000 dollar had opgebracht.' Maar je moet dat wel in perspectief zien vergeleken met dat werk van Cy Twombly waarvan laatst een tekening is verkocht voor 5 miljoen dollar die op mij overkwam als krabbels van een tweejarig kind!'

 

 

Da's snel verdiend, denk je dan. Een echte Corbu voor 7000 euro minder. Maar let op de kleine lettertjes. Er staat wel degelijk dat het gaat om een reproduktie, en dan bedoelen ze niet het plaatje...Geduld loont, zeggen de reproducenten, je moet er 10 tot 16 weken op wachten. Tja, zo'n boot uit China is er niet zomaar.

Laatst werd ik ook op 't verkeerde been gezet met een lamp van Jacobsen (de staande AJ) die ik bij de kringloop spotte. Een Engelse site bood 'm aan voor pakweg 120 euro, terwijl ie nieuw 800 moet kosten. Echter: hij was een fractie hoger dan 't origineel waarvan ik de exacte maten had.

Was 't 'm wel, was het 'm niet? Na een doorwaakte nacht ging ik de volgende dag meten. 't Was 'm. Een echte vintage AJ voor drie tientjes... Soms loont misdaad. Soms geduld. Maar nog meer: goed uit je doppen kijken.

 

 

De voltallige PVV-fractie op een MindTuning-sessie (voor meer mentale slagkracht) op de jaarmarkt van Mallegem, zoals verbeeld door Pieter Bruegel. Onder behandeling is Geert W. (de wijze vrouw probeert een wesp uit het hoofd van Geert te verwijderen), rechtsboven zien we (in vermomming) kamerlid Lucassen, links daarnaast Frits Sietsma alias Sietse Fritsma. Geheel links (geharnaste taal uitslaand) oud-politieman Brinkman die even later net niet - jammer, potdomme!- een zakkenroller op heterdaad wist te betrappen. Rechts van hem Fleur Agema, inderdaad zoals 't hoort bij dit soort gelegenheden, met hoofddoek.

Op zoek naar een mooi hoofddoekje stuitte ik op bovenstaand tafereel. De Hexe van Mallegem behandelt een aantal lieden met 'de wesp int hooft' of zij die misschien last hadden van het 'loteren van de keyen'.

En dan begint het etymologische bloed weer te kruipen. Wat wordt daar bedoeld? Google geeft natuurlijk antwoord, maar tovert eerst een aardig zijpad tevoorschijn (hoofd, key, leuteren):

 

 

Precies! Met de key wordt de molensteen bedoeld die maar in je hoofd blijft malen. Loteren kan kwellen betekenen, maar is misschien ook gelieerd aan rota, draaien. In elk geval is ons 'leuteren', onzinnige praat uitslaan, hier direct van afgeleid. De key is echter geheel uit ons taalgebruik verdwenen. Behalve dan dat iets als een molensteen om je nek kan hangen. Dat zit heel dicht in de buurt.

 

 

 

 

De Volkskrant mag niet meer meedoen met het Groot Dictee nu ze (de krant is een zij, zelfs de ombudsman is daar vrouw) het woord 'cattastrophe' goedgerekend heeft.

Binnenkort wordt er op de redactie volledig fonetisch gespeld:

De loesje taksiesjofeur reesde met veel bravoer over de tremreels, daarna over de zeebraas waarna hij met bizonder veel presizie Sylviaas fiets toesjeerde.

Sylvia, een niet in asceze levende geisja met ronde buuste, op weg voor een kreket bij de FEBO, wilde wel odeklonje, maar de sjofeur sprak overlopend van simpatie: 'Die fiets, dat was een konstruksie van niets'.

'U zou zich moeten ekskuzeren', stamelde Sylvia. 'Nee hoor', zei de sjofeur 'ik lust er wel jochert van'. Ik zal een ziekeauto bellen. Die schram wordt vast en zeker een abses. En anders krijgt u wel ekzeem, de grond is hier nogal toksies. Met dat lornjet kunt u het beste naar een antikair. Neem voor de schrik een kopje kakou met een sjekje erbij.'

'U behoort tot het kanalje, anders wel tot het rapalje', eksklameerde Sylvia. 'U zult de offisier moeten horen als deze rekwizitoor neemt. Was u onder hipnose? Hij dondert u in het kasjot. 't Wordt vast sellulair, reken maar, hij maakt hasjee van u.'

'Ach die makkiavellist'. 'k Ken 'm van het studentecorps, is ook rezervist, geen hoog nivo, stuur 'm wel een faksimilee als kado. 'k Heb nu andere bezonjes, ben chronies verkouden, lust wel een grok, moet naar ksilofoonles, dan naar voetbaltrening, mijn vrouw zit op de flet, met de bebie en een kapotte sentrifuge.

'Ach wat', zeg ik altijd maar, 'après nous la déluge.'

 

Te zot voor woorden? Stapelgek? Nee hoor. Alle verhaspelde woorden in dit stukje werden in 1966 met zichtbare trots door de Commissie Pée-Wesselings aan 't volk gepresenteerd.

(In onderwijskringen vond men echter dat de Commissie niet ver genoeg was gegaan.

De Aksiegroep Spellingvereenvoudiging eiste meer. Jij antwoord en hij vind zou het moeten worden. Schrijvers (waaronder Mulisch) en academici waren echter fel gekant tegen de voorstellen van P-W. Het feest ging dus niet door. Van 1969 tot 1980 was het opmerkelijk stil rond de spelling. Maar in 1984 begon het weer te broeien. We weten waar het uiteindelijk toe geleid heeft: We worden belaagd door billentikkers, hagenpredikers willen ons bekeren, heren boeren, hoeren en snoeren, dronken lappen, kastengeesten spoken door ons land.

Gelukkig gaan we steeds meer Engels praten en schrijven. We moeten naar 1 munt en 1 taal. Eindelijk rust. Mondiaal. Wel zo makkelijk.

Of moeten we de Volkskrant verplichten te schrijven dat Tommy Hilfiger een vlaggenschipwinkel in de PC Hooft heeft geopend?

(Eindelijk , op woensdag bekent de Volkskrant dat het 'catastrofe' moet zijn. Het kruisje stond verkeerd...)

De leuke grap is dat de jongens en meisjes van de Volkskrant het verdommen te spellen volgens de regeltjes. Ze schrijven vrolijk 'pannekoek' en 'stedebouwkundige'. Gelijk hebben ze. Collignon zei 't al: de beste pannekoek is niet met een -n, maar met stroop ertussen...

 

 

 

Al bladerende in The Arts of the Twenties stuitte ik op het schilderij 'After the Bath' van Mario Tozzi (1921).

Precies een dag eerder vond ik een verloren gewaand oud exemplaar (1929) van het Franse 'mannenblad' Le Sourire terug, waarin de hierboven afgebeelde illustratie was afgedrukt. Toeval? Ach...

Een feit is echter dat de aquarellist G. Leonnec wel degelijk met een schuin oog naar het schilderij van Tozzi heeft gekeken, zoveel parallellen zien we. De dienstmaagd (maman), de lampetkan, de compositie.

Maar er moet gelachen worden, ook al is het crisis, dus:

Maman: 'Erken nou maar dat het niet gepast is je door je baas te laten uitnodigen'.

'Oh maman', zegt de dochter, 'hij houdt zo de vormen in acht'.

'Oui!' zegt maman, 'maar ik denk dat-ie vooral jouw vormen op 't oog heeft...'

 

 

Ook in Stadskanaal viel de moraal ten prooi aan de hand van de vandaal

toen het ooit zo keurige dranklokaal het toneel werd van een illegaal bacchanaal

met wel honderd hitsig hossende blote blondines in één zaal.

De lokale krant schreef: 'Stadscanaille' en kwam met een sappig verhaal over ''t sexschandaal

waarna dominee tot de gemeente sprak: 'Ik baal van onzedelijke taal,

wat zich hier heeft afgespeeld is niet normaal,

doch zijn stichtend verhaal verdronk stilletjes in 't kabaal.


'Wel een beetje banaal', dacht dominee, maar ik ga met die mooie schooljuffrouw aan de haal,

dan kan ik me tenminste uiten, klassikaal, verbaal en Deo Volente, misschien zelfs genitaal.

Dominee vond haar daar beneden wel wat kaal, maar zeker niet te schraal

en ging vol op 't orgel toen zij kreunde: ik vind alles lekker, clitoraal, vaginaal,

alles, als het maar rijmt op 'aal'.


(Hij was de eerste dominee die voor 't zingen de kerk verliet, zo meldt Sacha de Boer van het Journaal)

O, hoe moet het verder met dat diepgezonken Stadskanaal?

Iedereen eindigt daar, zo vrees ik, totaal terminaal in een veenkoloniaal hospitaal,
gekluisterd aan infuus en urinaal, om uiteindelijk te bezwijken aan een leverkwaal.
Dat staat boven 't donkere water van 't Stadskanaal, als de spreekwoordelijke paal.

Of zou iemand redding kunnen brengen, arbitraal, een sterke man misschien, zoals Van Gaal?

 

 

Maar op de negende dag greep de god van de wegenbouw de macht en gebood dat er meer asfalt moest komen, opdat de sterke mannen met veel paardekrachten die op hem gestemd hadden, geen strobreed in de weg zou worden gelegd.

Doch zie, toen de laatste benzinedampen waren opgetrokken, de dreun van de drilboor niet langer werd gehoord en de ooit glanzende SUV's als kapotgeschoten tanks in de berm stonden weg te roesten, waren het bloemen die de aarde vreedzaam gingen terugveroveren.

De Here keek toe en zag dat 't goed was. "Ik geef ze nog één kans", zei Hij

 

The famous Dutch minister JanKees de Jager struggling with the Greek crisis: 'It must not become a Sisypean labour'. (Illustration Sybrand Nobbe from the series 'NoGravity')

 

Een Sisyphusarbeid

Een zware arbeid, die nooit tot een einde komt en vruchtelooze inspanning vereist. Sisyphus was door Zeus veroordeeld om een zeer groot rotsblok tegen een berg op te wentelen, doch zodra hij bijna den top had bereikt, rolde het blok naar beneden, zodat hij telkens op nieuw moest beginnen. Vgl. het lat. saxum vorsare; fr. un travail de Sisyphe; eine Sisyphusarbeit; eng. a Sisyphean task, - labour

 

GERRIT KOMRIJ schreef al z'n eigen grafschrift:

 

HIER LIGT KOMRIJ,

IK DENK DAT IK

EVEN OMRIJ

Een paar variaties:

 

HIER LIGT KOMRIJ

VOOR JE 'T WEET IS 'T VOORBIJ

 

 

HIER LIGT KOMRIJ

GOD GAF MIJ EEN SCHONE LEI

 

of

 

HIER LIGT KOMRIJ

NOT MADE IN GERMANIJ

en

 

HIER LIGT KOMRIJ

VANDAAG IK, MORGEN GIJ

 

Stuur ook uw eigen grafschrift of maak er ééntje voor een bekend politicus, bijvoorbeeld op Verhagen of Rutte; de leukste inzenders (morbide humor, haha!) maken kans op een geheel verzorgde reis naar Arcadië.

 

HIER LIGT VERHAGEN,

DEZE SITUATIE VERVULT MIJ MET GROOT ONBEHAGEN.

 

HIER LEG JOHAN, 't is toch om te janken,

hij was altijd sterk op de flanken,

nou legt-ie hier, tussen zes planken.

 

PVV: Dromedaris

rukt op in Nederland

 

Een hoogst merkwaardig telefoongesprek

 

'Hé Martin, hier met Geert,
Je weet wel, die jongen uit de buurt van Weert,
je zult het niet geloven, toen ik van de week
even naast de snelweg keek
en in de buurt van Oosterbeek,
en passant tegen een boompje zeek
viel mijn oog op een dromedaris,
verdomd, ik mag liegen dat ik barst,
ik verwed hieronder heel mijn salaris.'

'Geert jongen, zeg dat 't niet waar-is,
'k bel Rutte dat-ie nou eindelijk
mot ophoue met kutte,
vertel 'm dat het helemaal klaar-is,
ga zeggen dat 't end van de coalitie daar-is.
Zo onvoorbereid is zo'n pijnlijke confrontatie,
natuurlijk toch een geweldige schok voor de natie.'

'Martin, dit is geen geval van obstipatie,
Een luchtspiegeling of een hallucinatie,
ik weet, het klinkt heel irreëel,
maar ik zag ook nog een jonge kameel,
dat is toch een dromedaris met een bult teveel?'

'Ben erg in mijn waardigheid gekrenkt,
bel hoofddromedaris Leers, de man met twee petten,
en eis dat-ie direct een toontje lager zingt
en -daar moeten we wel heel streng op letten-
die illegalen snel maar heel humaan over de grens gaat zetten.'

Maar wat Geert, als -zoals gewoonlijk- de vogel is gevlogen
of als we het van de Partij van de Dieren niet mogen ?


Dan blijft ons toch niets anders over dan gedogen?


Oosterbeek, Rosandepolder mei 2011. 't Moet niet gekker worden

 

 

Een opmerkelijke tweet:

 

Helemaal mee eens, Hero! Dat werd tijd! Daar heb je dus een Nationaal Historisch Museum voor nodig! Zo'n meeuw is bij ons am Nordseestrand geen vreemde vogel, rein van geest, immer sierlijk zwevend boven de toppen van onze blanke duinen, niks mis mee, maar ja, wel vreselijk besmet (met pek en veren) door de geschiedenis. Welke nitwit binnen de partij heeft in godsnaam dat logo bedacht?

 

 

Het is een wonder

 

Chabot kijkt wat glazig, Pauw heft het vingertje en Witteman kijkt ongelovig: ze kunnen de op handen zijnde zaligverklaring nog maar moeilijk bevatten. Toch liet gast Roderick Vonhögen, podcastpriester, internetdeskundige en presentator van Katholiek Nederland TV er geen enkele twijfel over bestaan: P & W staan op de nominatie om voor hun baanbrekend werk voor de Nederlandse televisie zalig verklaard te worden.

Het wachten was nog even op een teken uit de hemel, maar die is er nu eindelijk: een Franse non die spontaan genas van Parkinson*.

Chabot sputterde nog wat tegen en begon over die Belgische bisschop die het met zijn neefjes aanlegde, maar hij werd door Witteman vakkundig de mond gesnoerd. Bij een wonder past geen vuilspuiterij.

Vonhögen, opgegroeid met Ti-Ta-tovenaar, kwetterde er lustig op los in de uitzending. Met zijn oudere neef Bodar zal hij op 1 mei al fietsend op z'n mountainbike via twitter en Facebook verslag doen van de plechtige gebeurtenis. Zo zie je maar weer dat de kerk echt wel met z'n tijd meegaat. Alleen voor ongehuwd samenwonende, gescheiden homoseksuelen die het met een condoom doen, kwam vanuit de hemel nog geen groen licht.

* Boze tongen in Hilversum beweren ondertussen dat de Franse non slechts de verschijnselen van Parkinson had, die al op kunnen treden bij een lichte koolmonoxidevergiftiging, maar volgens RKK Nederland kan niets de zaligverklaring nog in de weg staan. 'Het gaat hoe dan ook door'.

Het is een wonder en wij met z'n allen moeten ons daar gewoon bij neerleggen.

 

Tijdens de rechtszitting tegen Wilders bleek dat de PVV-er niet de Koran, maar het Telefoonboek wilde verbieden. Dat vinden wij een sympathiek idee van de Volksleider.

Om 200 hectare dennebos te kappen voor het jaarlijks opzoeken van 1 vast nummer, dat vinden wij ook te gek voor woorden. Hulde!

De Volkskrant meldt dat een 100-dagen durende speurtocht naar zware, donkere deeltjes geen resultaat heeft opgeleverd. Wetenschappers in Gran Sasso kamden weken achterelkaar een diep zwart gat uit, maar tevergeefs.

Ze hadden een tip gekregen van enkele astronomen, die met de hand op het hart hadden verklaard dat er meer massa in het heelal zat dan zij door hun verrekijkers konden waarnemen.

De geologen begonnen direct met het graven van een diepe kuil.

Betrouwbare bronnen melden echter dat het in dit geval om een practical joke gaat: de luchtfietsers wilden de arrogante aardwetenschappers, die elke dag maar weer en tot vervelens toe bleven roepen : 'Wij staan met beide benen op de grond, jullie lopen de hele dag met je hoofd in de wolken') een lesje leren.

Een astronoom die anoniem wenst te blijven: 'We speelden uit pure verveling het oeroude spelletje: 'Ik zie wat jij niet ziet', en toen zag één van ons opeens Een Groot Zwart Gat'.

Om het geheel geloofwaardiger te maken verzon men voor de ultrazware deeltjes die zich in het zwarte gat moesten bevinden, een wetenschappelijk klinkende afkorting: WIMPS (weird impossible mysterious particles).

Het college van Bestuur van de universiteit van Gran Sasso bezint zich op strafmaatregelen. Zo vallen de astronomen straks nog in de kuil die ze anderen lieten graven. Net goed.

 

't Is bij de beesten af hoe

humaan wij soms wel kunnen zijn,

breek mij de bek niet open.

Maar ooit ligt ook ons hoofd,

God zij geloofd, op 't blok, onverdoofd,

niemand zal zijn scherprechter ontlopen.

 

In de file

Wil ruim baan,

doch ontwaar, getart,

slechts blik tot aan de einder, vol, vol,

de tank raakt leeg

de geest gestresst en hol,

bloed kruipt traag

door dichtgeslibte aadren, (evenals het verkeer),

vermoeid bonkt 't hart

een teken veeg,

van leven in het vermoeide vlees,

to be or not to be, dat is vandaag de vraag,

how many miles in deze race,

O Heer,

heb ik nog te gaan ?

 

Jezus, dit is al de tweede keer dat ik m'n neus stoot op de site van het Reformatorisch Dagblad. Heremetijd, die mensen zijn in de war. Want het is (was) gewoon MAANDAG!

Maar waarom staat die server dan aan RefDag? Kost dat geen stroom? Moeten daar geen mensen voor aan 't werk?

Trek de stekker uit het stopcontact, zonder je af van deze wereld. Ga op zwart.

Op zondag gebeurt er helemaal niets meer, behalve dan dat je twee keer naar de kerk moet.

Maar www.kerktijden.nl is ook al zo dood als een pier... Hoe moeten we nou verder...?

Jezus redt, enkel en alleen door gebed...

't Wordt nog gekker...

.... op zondag 13.03.2011 is de site van RefDag gewoon in de lucht.

We vermoeden dat RefDag al jarenlang zondags on line is en dat het hier om een doodgewone schrikkeldagfout gaat...

Jarenlang heeft men dus gezondigd tegen het verbod van God om zondags uit te gaan hooien, hard te fietsen of naakt te zwemmen. (Om het maar niet te hebben over bil te jarten, klaver te jassen of harten te jagen).

Hoe moet dit ooit goed komen met RefDag? Hoe kan dit in hemelsnaam afgekocht worden?

Godzijdank bestaat er nog zoiets als zelfkastijding.

Voor elke overtreding op zondag, zullen de redactieleden tien zweepslagen ontvangen.

De Here keek toe en zag dat het goed was.

 

De werkelijkheid wordt steeds geschifter

(Vkrt 12 mrt 20111)

 

Quantumfysicus Dirk Bouwmeester balanceert op het randje van het fysisch meetbare; 's nachts is hij druk in de weer met spiegeltjes om te bewijzen dat de werkelijkheid deelbaar is. Hij moet echter niet in Leiden zijn, in z'n lagetemperatuurlab, maar in Apeldoorn, aan de Laan van Westenenk, bij het Reformatorisch Dagblad.

Daar gebeurt het. Althans, daar gebeurt alles een dag later. Als het in Leiden zondag is, is het in Apeldoorn gewoon zaterdag.

In Apeldoorn houden ze echter stug vol dat zij bij de tijd zijn: 'Jullie denken in 't westen voor op te lopen, maar we zijn hier niet op ons achterhoofd gevallen hoor ...'

De wetenschap is erover verdeeld waar nu precies de tijdgrens ligt. Naar alle waarschijnlijkheid ergens op het fietspad van Uddel naar 't Loo, bij de tweede piramide.

Geen mens die dit ooit eerder heeft vastgesteld, maar dankzij Internet weten we het nu zeker.

Bouwmeester vindt dit ook een idiote gedachte, maar toch is het zo 'dat je in de ene werkelijkheid een trein kan pakken, en in een andere werkelijkheid pas morgen'.

Bouwmeester meet met een miljoenste graad boven het absolute nulpunt. Het heien in Leiden is stilgelegd om de wetenschap niet in de wielen te rijden.

Al die poespas blijkt dus allemaal niet nodig te zijn. Het temperatuurverschil tussen Leiden en Apeldoorn is hooguit 1 graad Celsius.

Het is natuurlijk wel riskant vandaag de trein te nemen naar Apeldoorn. De kans bestaat dat je er pas morgen aankomt.

Experiment mislukt. Tonnen onderzoeksgeld naar de maan. Bouwmeester in tranen. Hij dacht te scoren in Science. 'Macroscopische quantumsystemen zijn een hype. De concurrentie groeit', zegt hij, zorgelijk achteromkijkend in zijn (beslagen want miljoenste graad boven nul) binnenspiegel.

Als postdoc in Innsbruck, en assistent in Oxford, zou hij echter zijn heil moeten zoeken in Apeldoorn. '

Ooit zal Bouwmeester bewijzen dat de werkelijkheid al die tijd geschift is geweest. 'Geef me nog een jaar of vijf', zegt-ie.

Waarom zo lang gewacht? Als de dag van gisteren horen we Anthony van Leeuwenhoek nog zeggen dat Bouwmeester zijn tijd ver vooruit is.

'Let op die kleine Dirk', zei ook Huygens, 'die gaat het vandaag of morgen echt maken. Dat wordt een hele grote'.

Dirk kan nu bellen en de redactie vragen:

Wat voor dag is het vandaag?

Dat kost een paar dubbeltjes en het kan hem misschien wel een Nobelprijs opleveren*.

Reformatorisch Dagblad
Telefoon: (055) 539 02 22

(Ach, je hebt natuurlijk altijd van die zeikerds die zo'n onderzoek in twijfel trekken: geen placebo's, niet dubbelblind en cross-over weetjewel. Maar ja, de kans mag niet worden uitgesloten dat die refo's de boel al jarenlang belazeren. Ze zijn niet te vertrouwen, luister maar naar: "Altijd is Kortjakje ziek, doordeweeks, maar zondag niet..

 

Aan de Weledele Heer Aad Nuis, Vader van De Pannenkoek.

Ik stuurde hem tegen Sinterklaas 1996 nog een present-exemplaar, vergezeld van een gedicht en een heerlijke Tussen-N van chocolade. Waarschijnlijk is het pakket door de Explosieven OpruimingsDienst opgeblazen als zijnde 'zeer verdacht'.

Ik mocht nimmer iets vernemen van het Ministerie.

Recent vond ik nog 't gedicht voor Aad: